• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Sluttrapport med avfallsplan - rehabilitering/riving

Eigedom/byggjestad

Eigedom / byggestad
/

Gjeld søknadspliktig tiltak som kjem inn på del av bygning som overskrid 100 kvm rørt bruksareal (BRA), eller kontruksjonar og anlegg der avfallsmengda overstig 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne rapporten skal óg nyttast for tiltak kor det både er nybygg og rehabilitering/riving.

Avfallsplan skal liggje føre i tiltaket. Sluttrapport skal vedleggjast søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre attståande mengder, skal oppbevarast av ansvarleg søkjar og skal ikkje sendast inn til kommunen (sjå rettleiing til SAK § 8-1 fjerde ledd).

Les meir:

TEK17 § 9-3
TEK17 § 9-5
TEK17 § 9-6
TEK17 § 9-8

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader