• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tiltak - melding om antatt ulovleg tiltak etter plan- og bygningslova

Melding om tiltak

Når du sender oss melding om mogleg ulovlig tiltak, vil meldingen i utgangspunktet vere å rekna som offentleg tilgjengeleg informasjon. Dette betyr at både eigar av eigedomen kor tiltaket er plassert, og andre som eventuelt ønskjer innsyn i saka, vil få tilgang til din kontaktinformasjon og meldinga du har sendt oss.

Du kan velge å skjule kontaktinformasjonen din for alle andre enn kommunen. Det vil sei unntak for offentlegheit og eigars innsyn. Hvis du velger å unnta meldinga frå offentlegheita og eigars innsyn, kan kommunen likevel ta kontakt med deg dersom det er behov for fleire opplysningar om dei faktiske forholda. Dette kan vere tidspunkt for oppføring, bedre bilder av tiltaket, med mer.

Hvis du velger ein helt eller delvis anonym innsending, vil du ikkje bli holdt løpande orientert om framdrift i saka, men henvist til å eventuelt be om innsyn i saka på lik linje med alle andre.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader