• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve - søknad om løyve for lukka selskap (ambulerande)

Informasjon

Informasjon
Løyvesøknad
Ønskjer du å servere alkoholhaldig drikke i lukka selskap, må du søkje kommunen om såkalla ambulerande skjenkeløyve. Selskapet kan ikkje vere ope for utanforståande, det vil seie at gjestane ikkje kan vere inviterte gjennom annonsar, plakatar eller sosiale medium. I slike tilfelle må du i staden søkje om skjenkeløyve for eit ope arrangement.

Sjølv om du ikke tar betalt for drikken, er det løyveplikt for skjenking av alkohol på følgjande stader:
 • serveringsstader
 • lokale som vanlegvis er tilgjengelege for alle
 • forsamlingslokale og andre felleslokale
 • stader der offentlege møte, festar, utstillingar eller anna finn stad
 • gate, torg, veg, park eller andre offentlege plassar
 • transportmiddel som vanlegvis er tilgjengelege for alle

Løyvegebyr

Du betalar eit fast beløp per selskap. Løyvegebyret for kommunale skjenkeløyve vert fastsette ved forskrift for eitt kalendarår om gongen. Du finn satsane i kapittel 6 i alkoholforskrifta.

Søknadsfrist

Søknadsfrisen er minimum ei veke før selskapet skal finne stad.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader